Panorama över Marievik i Stockholm

Två panoraman över Marievk i Stockholm. Bilderna är tagna från Årstabron. Varje panorama är sammansatt av två bilder. Bilderna togs i december 2009.

 

 

 

Upp

Linje

© Mats Lundgren 2010-2019