Archipelago

Under den sista Vattenfestivalen i Stockholm fanns det ett stort plasttält på Skeppsbron. Bilderna är tagna med negativ färgfilm i befintligt ljus. Sedan överfördes de till Kodak PhotoCD.

Vita rummet

Vita rummet

Flickan i fönstret, det är hon som säger att pappa är 60+

Flickan
Röda rummet

Röda rummet

Blå rummet

Blå rummet
Taket i blå rummet

Taket i blå rummet

Gröna rummet, undrar vad grabben i mitten tänker på

Gröna rummet
   
Upp Linje

© Mats Lundgren 2010-2024