Isbilder

Inför bygget av ett nytt vattenreningsverk i kommunen genomfördes ett försök att rena sjövatten genom infiltrering av en grusås. Sjövattnet pumpades upp och sprinklades ut över grusåsen. När det var kallt uppstod ganska häftiga isformationer på åsen. Nedan finns ett antal bilder från olika besök under några vintrar.

Isrygg

Isryggen, kan det vara isodjurets rygg som skymtar på bilden. (scannat dia)

Isodjurets klor
(scannat dia)

Isodjurets klor
Vattenspridare

Vattenspridare, det är fantastiskt hur det kan bildas rörsystem i isen när den fryser.
(scannat dia)

Det är inga små saker, dessa isformationer. Denna var cirka 3 m hög. Det var inte helt riskfritt att traska runt i islandskapet.

Isberg på land
Projektilbanor

Här kommer vattnet i många olika banor.

Här ser man verkligen hur vattnet bygger egna rör med hjälp av kylan.

Vattenledning
   
Upp Linje

© Mats Lundgren 2010-2024