Kökar juni 2014

Bilderna kommer från ett besök i juni 2014. Jag, Annica och Christoffer, min yngre bror Anders, hans hustru Kicki samt deras barn Anton och Hugo tillbringade den 23/6 till den 27/6 på Kökar. Vi bodde på Antons gästhem i Vervan. För Anders var det nästan fyrtio år sedan han var där senast, Kicki och barnen har aldrig varit på Kökar. Men jag tror att det kan bli fler besök.

Huvuddelen av bilderna i detta album kommer från vår resa till Källskär med råseglaren Tjutt-tjutt. Gunnar Sundström var vår kapten, färdledare och guide. Han lyckades att hitta sälar vilket var mycket uppskattat.

 

Stilla vågskvalp

Stilla vågskvalp vid Sälkobben
GPS N59°56'17" E20°52'15"

Skymd solnedgång

Redet

Redet vid bryggan i Karlby

Sjömärket hade flyttat på sig
GPS N 59°56'4" E 20°51'41"

Sjömärket
Sjöbjörn

Fisksumpen Sjöbjörn har nog seglat färdigt

Bessnäset i skymningen

Bessnäset
   

Resan med Tjutt-tjutt

Seglet

Seglet

Sälar

Sälar
Mer sälar

Mer sälar

Inga plastdetaljer på Tjutt-tjutt

Detalj Tjutt-tjutt
Mera detaljer

Mer detaljer

Riggning

Riggning
Seglet

Tjutt-tjutt i norra hamnen på Källskär
GPS N59°52'37"E20°54'18"

Häxans hus. GPS N 59°52'27" E 20°54'07"

Häxans hus
Mer sälar

Inte riktgt vad man väntar sig på ett kargt skär.
GPS N 59°52'20" E 20°54'13"

Källskärskannan GPS N 59°52'20" E 20°54'30"

Detalj Tjutt-tjutt
Mera detaljer

Detalj av Källskärskannan

Grevens väg GPS N 59°52'31" E 20°54'07"

Grevens väg
Mer sälar

Grön i det gröna

Det kan nog vara lite dragit vid Lotsstugan på Espskär
GPS N59°53°78" E20°53°83"

Lotsstugan
Ejder

Ejderkonferens?

   
Upp Linje

© Mats Lundgren 2010-2024